top of page

Vi erbjuder våra kunder hållbara lösningar för morgondagens digitalisering

Our Services

Modern Applikationsutveckling

Tillsammans med våra kunder kan vi ta fram ett nytt modernt verksamhetsstöd, för bra användarupplevelser samt med billigare och effektivare förvaltning och drift genom användning av marknadsledande molntjänster.  

Vi kan också modernisera gamla applikationer, så att ett befintligt bra gammalt verksamhetsstöd görs ännu bättre med förbättrade användarupplevelser samt moderniseras, så att monolitiska databaser delas upp i mikrotjänster och mindre logiska enheter för att ge en billigare och effektivare förvaltning och drift och därigenom förlänga applikationernas livscykel.

Digitalisering

Digitalisering är den starkast drivande förändringsfaktorn i samhället. Beteenden, behov och förväntningar förändras då ny teknik blir tillgänglig och yngre medarbetare ansluter som har en vana att använda ny teknik. Vi kan hjälpa våra kunder att driva digitaliseringen för att öka effektiviteten och försäljningen genom förändringsledning, verksamhetsutveckling, processkartläggning och genom att ta fram de IT verktyg som möjliggör omställningen. Arbetet med informationssäkerhet är ett led i detta arbete.

IT-Management

Vi har verkat som IT-chefer, IT-säkerhetsansvariga, Programchefer, Arkitekturchefer, Projektledare, Service manager, Delivery manager, Agila Coacher, Outsourcing specialister och har även erfarenheter hur en effektiv IT organisation, som samarbetar med verksamheten, byggs upp med support, drift och förvaltning.

Teams (AM)

Vi utvecklar applikationerna och de digitala lösningarna effektivt via tvärfunktionella agila team, där teamen själva hanterar användbarhet, krav, utveckling och test. Våra konsulter deltar gärna eller tar ansvar för dessa team så det säkerställs att vi tillsammans med kunderna utvecklar moderna applikationer och effektivt agilt arbetssätt genom:

·Cloud anpassning. Applikationerna är byggda för drift med molntjänster.

·DevOps anpassad design och arbetssätt för effektiv förvaltning och support.

Amaceit erbjuder också ett helhetsåtagande inom Utveckling, Förvaltning och Support där vi blir en utökad del av företagets IT avdelning.

bottom of page