top of page

Vi erbjuder våra kunder hållbara lösningar för morgondagens digitalisering

Our Services

Modern Applikationsutveckling

Amaceit utvecklar applikationerna och lösningarna effektivt via tvärfunktionella agila team, där teamen själva hanterar användbarhet, krav, utveckling och test. Våra konsulter deltar gärna eller tar ansvar för dessa team så det säkerställs att vi tillsammans med kunderna utvecklar moderna applikationer med följande egenskaper:
 

  • Cloud anpassade

  • DevOps anpassad design och arbetssätt

Digitalisering

Digitalisering är den starkast drivande förändringsfaktorn i samhället. Beteenden, behov och förväntningar förändras då ny teknik blir tillgänglig och yngre medarbetare ansluter som har en vana att använda ny teknik. Vi kan hjälpa våra kunder att driva digitaliseringen för att öka effektiviteten och försäljningen genom förändringsledning, verksamhetsutveckling, processkartläggning och genom att ta fram de IT verktyg som möjliggör omställningen. Arbetet med informationssäkerhet är ett led i detta arbete.

IT-Management

Vi har verkat som IT-chefer, IT-säkerhetsansvariga, Programchefer, Arkitekturchefer, Projektledare, Agila Coacher, Outsourcing specialister och har även erfarenheter hur en effektiv IT organisation, som samarbetar med verksamheten, byggs upp med support, drift och förvaltning.

Teams (AM)

Vi har verkat som IT-chefer, IT-säkerhetsansvariga, Programchefer, Arkitekturchefer, Projektledare, Agila Coacher, Outsourcing specialister och har även erfarenheter hur en effektiv IT organisation, som samarbetar med verksamheten, byggs upp med support, drift och förvaltning.

bottom of page