top of page

amaceit

The Full Story 

Amaceit startades av personer med lång erfarenhet av entreprenörsskap och ledarskap av kunskapsföretag inom IT. Den gemensamma nämnaren var drivkraften att starta och utveckla ett företag som har en sund syn på arbetslivet och medarbetarna. Med våra gemensamma krafter, samlade kompetens och erfarenheter vill vi med amaceit skapa ett hållbart och framgångsrikt företag som vi inte kunnat göra som individer. Vår styrka är att vi arbetar tillsammans mot gemensamma mål! 

Sedan starten har vi  haft en stark tillväxt och vill nu fortsätta vår tillväxtresa framöver genom att hitta fler duktiga medarbetare. Amaceit består idag av ett sammansvetsat gäng som stöttar varandra och som månar om personlig utveckling med fokus på både individ och bolag.

Vi arbetar med kundkategorier som huvudsakligen utgörs av offentlig sektor, tillverkande industrier och bank-, finans- och försäkringsbolag och har lång erfarenhet av IT-konsult företagande.

 

Vårt huvudkontor är i Linköping varifrån verksamheten styrs. I dagsläget har vi kontor på tre orter i Sverige: 

  • Linköping 

  • Stockholm 

  • Ljungby

Vision

Att låta människan utvecklas och använda sin potential genom att med innovation och nytänkande skapa hållbara lösningar. 

Affärsidé

Vi erbjuder våra kunder hållbara lösningar för morgondagens digitalisering. Vi levererar användarupplevelser och nytänkande design för maximal affärsnytta och en komplett tjänsteleverans. 

Vårt erbjudande är unikt, vi har kunskap om hela processen från behov till support och förvaltning. 

bottom of page