top of page

Rekryteringskampanj

båt.jpg

Hur
fungerar 
kampanjen

Amaceit vill fortsätta att växa och kör därför en rekryteringskampanj under sommaren. Kampanjen består av en bonus på upp till 70 000 kronor per rekrytering beroende på kompetensnivå, var av hälften är en tipsbonus och den andra hälften signeringsbonus.

 

Just nu söker vi först och främst folk inom Net-, Java- och Frontend utvecklare, men vi har även behov av projektledare inom IT.

Vi söker drivna och duktiga kandidater oberoende vart i karriären de befinner sig, till vårt Stockholms-/Linköpingskontor. Bonusen stäcker sig mellan 30 000 och 70 000 kronor beroende på kompetensnivå. Amaceit förbehåller sig rätten att själva göra bedömningen av kandidatens kompetensnivå.

 

Bonusen delas ut jämt mellan tipsaren och kandidaten, med möjligheten till att tipsa om sig själv för att få hela kakan. Tipset måste innehålla kandidatens CV alternativt LinkedIn profil. Kandidaten måste också vara informerad om processen och att en rekryterare kan komma att kontakta henne/honom i detta ärende.

 

båda bonusarna betalas ut i två omgångar; hälften av bonusen i samband med att konsulten börjar jobba och resterande när konsulten i fråga har varit anställd under sex månader.

 

Tipsen samt frågor skickas in via info@amaceit.se, glöm inte att bifoga CV när du skickar in ditt tips.

bottom of page